+32 (0)474 59 40 44 info@backup-pt.be

Trainingsschema’s op maat

 

Vandaag kan je overal op het net een loop- of fietsschema vinden.  Wat is nu het nut of de meerwaarde van zo’n trainingsschema op maat?

Enkele voordelen van een op maat gemaakt schema:

 • Deze houdt rekening met jou en alléén jou.
 • Het wordt wekelijks geschreven.  Er wordt naar het doel toe gewerkt, maar houdt rekening met de gedane trainingen en in hoever je deze hebt verteerd.  Het is dus een intensieve wisselwerking tussen trainer en jezelf.
 • Het schema is aangepast aan jouw agenda.  Er wordt ingespeeld op het moment.  Heb je een kwetsuur, drukke agenda, weekje verlof, …. Je wordt bijgestaan met raad en daad.
 • Je kan bij mij altijd terecht voor advies, telefonisch of per mail.
 • Elke trainigsminuut wordt optimaal benut.
 • Er wordt een stappenplan uitgeschreven micro, meso en macro.
 • Tussentijdse wedstrijden en evenementen worden mee opgenomen in het schema.
 • Trainingen worden gelogd, nauw opgevolgd en eventueel bijgestuurd.

Kortom maatwerk voor zowel de startende, gedreven als fanatieke sporter!

Een samenwerking wordt voorafgegaan door een intakegesprek.  De eerste afspraak duurt ongeveer 1,5u tot 2u waarbij we het intakeformulier bespreken en de verwachtingen op elkaar afstemmen.

Tijdens de intake wordt jouw loop/fietsstijl gefilmd en geanalyseerd in combinatie met een functionele screening.  Dit geeft mij een idee over hoe jij loopt/fietst en waar er eventueel moet worden bijgestuurd.   Het makkelijker afwerken van een loop of fietsevent hangt nauw samen met een betere loop/fietstechniek.  De functionele screening dient dan weer om mobiliteit, evenwicht, kracht,…. te bekijken.  Alles wordt in het werk gesteld om jouw doel te behalen.

Trainingsschema’s worden opgemaakt op basis van een recente lactaattest.  Indien je deze niet hebt kan je deze bij mij afleggen.

Deze intensieve vorm van begeleiding omvat:

 • Intakesessie van 1,5 tot 2u.
 • Wekelijks contact via mail of telefoon.
 • Wekelijks trainingsschema gebaseerd op een recente lactaattest, wekelijkse analyse van de afgewerkte trainingen en jouw eigen bevindingen van de afgewerkte trainingsweek.
 • Optioneel 1 of meerdere persoonlijke contacten van ongev. 1u. Dit kan individueel of in kleine groep.  Afhankelijk van de noden.  Tijdens deze contacturen wordt er eventueel aan de techniek gewerkt, samen getraind, functionele training, mobiliteitstraining, voedingsgerelateerde vragen beantwoord, een tussentijdse lactaattest afgenomen, techniekanalyse….

Hoe langer de aanloopperiode tot het beoogde doel, hoe meer tijd er is om jou zo optimaal mogelijk voor te bereiden.

Uiteraard zijn eventuele afwijkingen bespreekbaar!